Werkwijze

Hoe wij uw stand- of beursproject succesvol maken

De realisatie van een beursstand is een vrij omvangrijk gegeven. Daarom schetsen wij u graag een beeld van onze werkwijze:

Eerste contact

Uw allereerste contact met onze firma verloopt waarschijnlijk telefonisch of via email. U wordt dan in contact gebracht met 1 van onze projectmanagers, die u te woord zal staan bij uw eerste vragen.

Briefing

Onze projectmanager zal uitgaande van uw aanvraag, telefonisch of via email, een eerste briefing noteren. Indien de complexiteit van de stand een uitvoerige bespreking noodzaakt, zal er een afspraak met u gemaakt worden teneinde alle gegevens eens rustig door te nemen.

Vervolgens zal de projectmanager uw aanvraag bespreken met onze ontwerpafdeling om zo tot een stand te komen die, zowel esthetisch als praktisch, aan uw wensen voldoet.

Standvoorstel

Een standontwerp wordt door onze ontwerpafdeling uitgewerkt en op papier gezet. Hierop worden de nodige berekeningen gemaakt om tot een passende offerte te komen waarna dit geheel aan u voorgesteld wordt.

Vaak is het eerste schot niet echt in de roos maar er dichtbij. Op uw aangeven worden dan de nodige aanpassingen in het ontwerp en offerte verwerkt.

Werkvoorbereiding

Wanneer we een akkoord bereiken over het standontwerp en de bijhorende offerte, wordt er een dossier opgestart voor de praktische uitwerking van de stand. Wij bereiden de stand op voorhand accuraat voor om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken op de standlocatie en zo een snelle montage te kunnen garanderen. De nodige bestellingen worden geplaatst en het grafisch werk wordt bekeken en aangemaakt door middel van de door u aangeleverde logo- en printbestanden.

Montage

Tijdens de opbouwperiode wordt uw stand op de beurslocatie met uiterste zorg gemonteerd.

Demontage

Na afloop van de beurs wordt de stand gedemonteerd. Eventueel kunnen, na voorafgaande afspraak, bepaalde standonderdelen bewaard worden, wanneer de stand meerdere keren hergebruikt dient te worden.